Plenair debat : VAO Ruimtevaart (AO d.d. 05/09)

De vergadering is geweest

1 oktober 2019
16:45 - 17:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data