Plenair debat : Debat over de Emancipatiemonitor 2018 en de CPB-studie ‘Vrouwen aan de top’

De vergadering is geannuleerd

Week 40
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

 1. 1

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting van de Directie Emancipatie (DE) (Kamerstuk 31511-31)

  Loading data
 2. 2

  Voortgangsrapportage Emancipatie

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 december 2018, over de Emancipatiemonitor 2018

  Loading data
 4. 4

  Literatuurstudie van CPB/SCP over Topvrouwen

  Loading data