Plenair debat : Debat over de aanhoudende problemen bij het CBR

De vergadering is geweest

11 september 2019
19:30 - 22:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de tijdelijke verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs in bepaalde gevallen (Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen)

  Loading data
 2. 2

  Plan van aanpak medische besliscapaciteit CBR

  Loading data
 3. 3

  Reactie op toezeggingen naar aanleiding van het debat over het CBR op 19 juni 2019

  Loading data
 4. 4

  Reactie op aangenomen moties inzake verlenging rijbewijzen 75-plussers

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data