Te behandelen zaken

2
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

4
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

5
Koninklijke boodschappen:

6
Brieven regering:

7
De volgende brieven:

8
Opnieuw aan te houden moties

9
Inhandenstellingen