Plenair debat

Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

2
Brieven regering:

7
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

8
Het lid Nijboer: verzoek een debat over de huurmarkt snel na het reces in te plannen n.a.v. het bericht dat er nog weinig te juichen valt voor huurders (Telegraaf.nl, 3 juli 2019)
10
VAO Arbeidsmarktbeleid in de zorg (AO d.d. 02/07)
11
VAO Mensenhandel en prostitutie (AO d.d. 03/07)
12
VAO Energiebesparing/ Evaluatie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken/ bijna-energieneutrale gebouwen (AO d.d. 03/07)
13
VAO MIVD (AO d.d. 03/07)
15
Correctie bij stemming over de nader gewijzigde motie Beckerman/Belhaj (32820, nr. 298)
16
Inhandenstellingen