Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Leven lang ontwikkelen
Stenogram
Download Stemming brief Tijdelijke commissie Digitale toekomst
Stenogram
Download Stemmingen moties Bouwopgave
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Justitie en Veiligheid 2018
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 2 juli 2019
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Erfgoed en monumenten
Stenogram
Download Stemming Aanvullingswet geluid Omgevingswet
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018
Stenogram
Download Stemming motie Modernisering financiering ambtsopleidingen
Stenogram
Download Stemmingen moties Emancipatiebeleid
Stenogram
Download Stemming motie Wetenschapsbeleid
Stenogram
Download Stemming motie Aanvullingswet geluid Omgevingswet
Stenogram
Download Stemmingen moties Problematiek rondom de terugkeer van jihadi's
Stenogram
Download Stemming motie Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijziging Wet geneesmiddelenprijzen
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging Wet geneesmiddelenprijzen
Stenogram
Download Stemmingen moties Veteranen
Stenogram
Download Stemmingen moties Laaggeletterdheid
Stenogram
Download Stemming brief Voorstel parlementaire ondervraging Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen
Stenogram
Download Stemmingen moties Nationale veiligheid en crisisbeheersing
Stenogram
Download Stemming motie Aanvullingswet natuur Omgevingswet
Stenogram
Download Stemmingen moties Realisatie LNV-visie Waardevol en verbonden
Stenogram
Download Stemmingen moties Jeugdhulp
Stenogram
Download Stemmingen moties Bescherming persoonsgegevens
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijziging Wet langdurige zorg
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging Wet langdurige zorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota van het lid Van den Hul "Gelijke kansen, een leven lang"
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Bericht dat de fractievoorzitter van de SP Eindhoven wordt vastgehouden in Turkije
Stenogram
Download Stemming motie Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2018

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend bij het notaoverleg over de realisatie van de LNV-visie 'Waardevol en verbonden'

4
Moties ingediend bij het VAO Bescherming persoonsgegevens

5
Moties ingediend bij het VAO Jeugdhulp

7
Moties ingediend bij het debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s

11
15
Moties ingediend bij de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

17
Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet) (34985)

18
Overige moties ingediend bij de Aanvullingswet natuur Omgevingswet

22
Moties ingediend bij het VAO Laaggeletterdheid

28
Moties ingediend bij het VAO Bouwopgave

32
Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2018