Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

2 juli 2019
15:10 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Veteranenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de realisatie van de LNV-visie 'Waardevol en verbonden'

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van den Hul: ‘Gelijke Kansen, een leven lang’

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Bescherming persoonsgegevens

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Jeugdhulp

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Nationale veiligheid en crisisbeheersing

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs

  Loading data
 9. 9

  Overige moties ingediend bij het debat over het bericht dat de fractievoorzitter van de SP Eindhoven wordt vastgehouden in Turkije

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Brief van het Presidium over een tijdelijke commissie ‘digitale toekomst’ (35 229, nr. 1)

  Loading data
 11. 11

  Brief van het Presidium over een voorstel voor een parlementaire ondervraging naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (35 228, nr. 1)

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie) (35 167)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Motie ingediend bij de Aanvullingswet natuur Omgevingswet

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet) (34985)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Overige moties ingediend bij de Aanvullingswet natuur Omgevingswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden (35137)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het VAO Leven lang ontwikkelen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het VAO Laaggeletterdheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het VAO Emancipatiebeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij het VAO Erfgoed en monumenten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Motie ingediend bij het VSO Modernisering financiering ambtsopleidingen

  Loading data
 26. 26

  Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij (35146)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet langdurige zorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Moties ingediend bij het VAO Bouwopgave

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35054)

  Loading data
 30. 30

  Moties ingediend bij de Aanvullingswet geluid Omgevingswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Wetenschapsbeleid

  Loading data
 32. 32

  Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2018

  Loading data