Plenair debat : Dertigledendebat over het tekort aan medicijnen

De vergadering is geannuleerd

Week 40
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Van den Berg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2019, over het tekort aan medicijnen

    Loading data