Plenair debat : VAO Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs (AO d.d. 19/06)

De vergadering is geweest

5 september 2019
10:35 - 10:55 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data