Plenair debat : VSO Ontwerpbesluit maatregelen kleine kunststof drankflessen (30872-232)

De vergadering is geweest

3 juli 2019
10:55 - 11:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Ontwerpbesluit maatregelen kunststof drankflessen

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit maatregelen kleine kunststof drankflessen

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data