Plenair debat : VAO Sportbeleid (AO d.d. 12/06)

De vergadering is geweest

18 juni 2019
20:45 - 21:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data