Te behandelen zaken

2
De volgende voorstellen van wet:

3
Brieven regering:

6
Opnieuw aan te houden moties:

8
Het lid Futselaar: verzoek uitstel stemmingen Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (34687) (punt 8 op de stemmingslijst)
9
Het lid Gijs van Dijk: debat met de minister-president en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het pensioenakkoord (Telegraaf.nl, 3 juni 2019)
10
Het lid De Roon: brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over uitspraken van de minister-president van Maleisië over het justitieel onderzoek inzake vlucht MH-17 (Rd.nl, 31 mei 2019)

11
Het lid Peters: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Leven van leesproblemen: welkom in de dyslexie-industrie’ (Ftm.nl, 1 juni 2019)

13
Het lid Van Ojik: vooraankondiging VSO JBZ-Raad Luxemburg 6 en 7 juni 2019, nog deze week inclusief stemmingen
14
Het lid Smeulders: debat, nog vóór het zomerreces, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat gedetineerden onterecht uitkeringen hebben ontvangen (Nos.nl, 3 juni 2019)

18
Het lid Van Toorenburg: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het eindrapport van de commissie Van Zwol

19
Het lid Drost: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Pro-anorexia-coach blijkt vaak man met seksuele bedoelingen’ (Nos.nl, 31 mei 2019)

20
AFVOEREN: Debat over het aankopen van lichaamsdelen door ziekenhuizen
21
AFVOEREN: Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab
22
VAO Handelsbevordering (AO d.d. 28/05)
23
VSO Voorhang ontwerpbesluit houdende regels over het experiment met een gesloten coffeeshopketen
24
VSO Advies kwartiermaker transgenderzorg