Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota: ‘Naar een moderne uitvaartwet’

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het notaoverleg over het nabestaandenpensioen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Stand van zaken ziekenhuisfaillissementen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Digitale Overheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Toerisme

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (34687)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Motie ingediend bij het dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië

  Loading data
 9. 9

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019

  Loading data
 10. 10

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Visserij

  Loading data