Plenair debat

VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 22/05)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Mijnbouw/Groningen
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat