Plenair debat

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

4
Brieven regering:

6
VAO Toezicht en handhaving (AO d.d. 28/05)
7
Het lid Buitenweg: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president en de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Rutte wilde uitstel van presentatie klimaatakkoord-doorrekening’ (Nos.nl, 28 mei 2019)

8
VAO Voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie (AO d.d. 28/05)
9
Het lid Agema: brief van de minister voor Medische Zorg over het overlijden van mevrouw Van Leeuwen als gevolg van het verdwijnen van de spoedeisende hulppost wegens het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen (persbericht Stichting BZL)

10
Het lid Slootweg: verzoek het debat over etnisch profileren door de belastingdienst nog vóór het zomerreces te agenderen, voorafgegaan door een brief van de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Belastingdienst gebruikte nepbewijs om fraude aan te tonen’ (Rtlnieuws.nl, 29 mei 2019)

11
Het lid Van Brenk: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister en de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Belastingdienst vraagt politiek om beleidsvakantie: even geen complexe wijzigingen’ (Volkskrant.nl, 28 mei 2019)

12
Het lid Van Aalst: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Ministerie voor 1 miljoen het schip in met speedboten’ (Telegraaf.nl, 29 mei 2019)

13
Het lid Buitenweg: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat over de einduitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (Trouw.nl, 29 mei 2019)