Plenair debat : VSO Inspectierapport ‘Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs’ (22452-73)

De vergadering is geweest

5 juni 2019
20:15 - 20:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data
Naar boven