Plenair debat : VAO Digitale Overheid (AO d.d. 16/05)

De vergadering is geweest

29 mei 2019
10:15 - 10:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data