Plenair debat : Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties

De vergadering is geweest

6 februari 2020
15:30 - 19:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Cybersecuritybeeld Nederland 2019 (CSBN 2019) en voortgangsrapportage NCSA

  Loading data
 2. 2

  Start van de consultatie van de regelgeving inzake de veiling van de 700, 1400 en 2100 MHz-frequenties

  Loading data
 3. 3

  Vertrouwelijke ter inzage legging AMvB "Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie"

  Loading data
 4. 4

  Informatie over de vaststelling van de AMvB Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Weverling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 december 2019, over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data