Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

9
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

10
Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

11
VAO Stand van zaken ziekenhuisfaillissementen (AO d.d. 25/04)
12
VAO Luchtvaart (AO d.d. 25/04)
13
VAO Toerisme (AO d.d. 25/04)
14
VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 25/04)
15
VAO Materieel Defensie (AO d.d. 25/04)
16
VAO Sociaal domein/ Interbestuurlijk programma (AO d.d. 25/04)
17
Opnieuw aan te houden moties

19
Het lid Graus: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Justitie en Veiligheid over de mishandeling van een handhavend NVWA dierenarts bij een probleem in een slachthuis in Drachten (Rtlnieuws.nl, 26 april 2019)

20
Het lid Agema: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat thuiszorginstellingen zich op ruime schaal bezondigen aan verboden dwangmaatregelen bij thuiswonende cliënten (Telegraaf, 29 april 2019)

21
Het lid Agema: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het kabinet opnieuw waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (Telegraaf.nl, 13 mei 2019)

22
Het lid Arno Rutte: interpellatie met de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Waarom is bekostiging e-health zo complex, het kan zoveel simpeler’ (Icthealth.nl, 29 april 2019)
23
Het lid Asscher: debat met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Is de vrijheid van onderwijs nog wel van deze tijd?’ (Trouw, 29 april 2019) (voor het zomerreces)
24
Het lid Markuszower: debat met de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Moordverdachte is ex-tbs’er’ (Telegraaf.nl, 1 mei 2019)
26
Het lid Markuszower: verzoek het bericht ‘Undercover op darkweb: misbruikbeelden honderden Nederlandse kinderen gedeeld in online netwerken’ (Rtlnieuws.nl, 13 mei 2019) toe te voegen aan het Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland en dit debat spoedig in te plannen
27
Het lid Laan-Geselschap: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Justitie en Veiligheid en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Boer Vogelvrij’ (Telegraaf, 11 mei 2019)

28
Het lid Ellemeet: verzoek het bericht ‘VBOK gaat op in Siriz en houdt na bijna 49 jaar op met bestaan’ (Nd.nl, 3 mei 2019) te voegen aan het debat over vrouwen die geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken, voorafgegaan door een brief de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

29
Het lid De Groot: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Natuurtop in Parijs: Als de mens zijn leven niet radicaal omgooit, is de planeet straks onleefbaar’ (Trouw.nl, 5 mei 2019)

30
Het lid Geurts: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Honderden producten onterecht verkocht als biologisch’ (RTL, 7 mei 2019)

31
Het lid Ouwehand: VSO Landbouw- en Visserijraad nog deze week inclusief stemmingen
32
Het lid Van Meenen: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Basisscholieren in achterstandswijken massaal op achterstand’ (Ad.nl, 8 mei 2019)

34
Het lid Van Nispen: brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Veel extra geld voor rechtspraak en Openbaar Ministerie’ (Rtlnieuws.nl, 8 mei 2019)

35
Het lid Özütok: brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de open brief van de VNG over de tekorten in de jeugdzorg (Ad.nl, 8 mei 2019)

38
Het lid Futselaar: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Janneke vindt zich na faillissement geen wanbetaler, DUO vindt dat wel’ (Nos.nl, 8 mei 2019)

39
Het lid Kröger: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘E-waste belandt illegaal in derdewereldland: 7 op 10 exporteurs bij controle in de fout’ (Nos.nl, 11 mei 2019)

40
Het lid Van Dam: verzoek het debat over misbruik van het elektronisch toezicht met spoed in te plannen n.a.v. het bericht ‘Storing enkelbanden, dragers tijdelijk buiten beeld’ (Hartvannederland.nl, 10 mei 2019), voorafgegaan door een brief van de minister van Veiligheid en Justitie

41
Het lid Van der Lee: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het onderzoek waaruit blijkt dat de Urgenda-klimaatuitspraak haalbaar is met sluiting van drie kolencentrales (Volkskrant.nl, 14 mei 2019)

43
Het lid Den Boer namens Sjoerdsma: VSO Raad Buitenlandse Zaken nog deze week
44
AFVOEREN: Dertigledendebat over bemoeienis van de NCTV bij het onderzoek naar de ramp met de MH17