Plenair debat : Wet herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen (35080)

De vergadering is geweest

16 mei 2019
10:16 - 14:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ingetrokken amendement

  Loading data

  Loading data