Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Telecommunicatie
Stenogram
Download Stemmingen moties CBR
Stenogram
Download Stemmingen moties Verbetering van patiëntgerichte zorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Arbeidsongeschiktheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Onveilige werksituatie in azc's als gevolg van overlastgevende asielzoekers
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming motie Staat van de Europese Unie
Stenogram
Download Stemmingen moties Spoor
Stenogram
Download Stemmingen moties Belastingontwijking
Stenogram
Download Stemmingen moties Datalek in de jeugdzorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Bedreigde diersoorten
Stenogram
Download Stemmingen moties Pgb
Stenogram
Download Stemmingen moties VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden
Stenogram
Download Stemming motie Visserij
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 23 april 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Openbaar vervoer en taxi
Stenogram
Download Stemmingen moties Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 10-11 april 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Zorgverzekeringswet
Stenogram
Download Stemmingen moties Vereenvoudiging bekostiging in het primair onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen Verbetering van patiëntgerichte zorg

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend bij het VAO Zorgverzekeringswet

3
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt (34994)

8
Moties ingediend bij het dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden

10
Moties ingediend bij het VAO Arbeidsongeschiktheid

11
Moties ingediend bij het VAO Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 10-11 april 2019

13
Moties ingediend bij het VAO Telecommunicatie

14
Moties ingediend bij het VAO CBR

17
Moties ingediend bij het VAO Spoor

18
Moties ingediend bij het VAO Openbaar vervoer en taxi

19
Moties ingediend bij het debat over de onveilige werksituatie in azc’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers