Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

23 april 2019
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brief van het Presidium over de aanbevelingen van de werkgroep 'Integriteit leden van de Tweede Kamer' (35166, nr. 5)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO Zorgverzekeringswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt (34994)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over bedreigde diersoorten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Belastingontwijking

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VSO Vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Visserij

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Arbeidsongeschiktheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 10-11 april 2019

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Telecommunicatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO CBR

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO PGB

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het debat over een datalek in de jeugdzorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Spoor

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Openbaar vervoer en taxi

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het debat over de onveilige werksituatie in azc’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data