Plenair debat : Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem

De vergadering is geannuleerd

Week 25
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Beantwoording vragen commissie over het rapport van de taskforce verdienvermogen ‘Goed boeren kunnen boeren niet alleen’