Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

18 april 2019
13:45 - 16:17 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende initiatieven:

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Afvoeren van de stand van werkzaamheden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Het lid Kuiken: brief van de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het rapport naar de veiligheid, zorg en hulp rond mensen met een ernstige psychische aandoening van de Onderzoeksraad en het bericht ‘Omstreden kliniek Den Dolder stuurt opnieuw ten onrechte patiënten met verlof’ (Destentor.nl, 17 april 2019)

  Loading data
 7. 7

  Het lid Remco Dijkstra: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘11 procent meer verkeersdoden in 2018’ (Cbs.nl, 17 april 2019)

  Loading data
 8. 8

  AFVOEREN: Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering

 9. 9

  Het lid Van der Linde: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën over het nieuws dat mogelijk een terrorist bij verschillende banken belast is geweest met internationaal betalingsverkeer (BNR, 18 april 2019)

  Loading data
 10. 10

  AFVOEREN: Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden

 11. 11

  Het lid Özdil: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de €123.343 aan reiskosten die de collegevoorzitter van de universiteit Utrecht heeft gedeclareerd (Uu.nl)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Lacin: verzoek het VAO Verzekeringen taxichauffeurs nog vóór het meireces in te plannen inclusief stemmingen

 13. 13

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering

 14. 14

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Het lid Ouwehand: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de uitspraak van de minister van LNV dat zij woest is over de nieuwe kippendeal met Oekraïne, terwijl de minister voor BHOS deze deal heeft gesteund

  Loading data
 16. 16

  VAO Ouderbetrokkenheid in het onderwijs (AO d.d. 17/04)

 17. 17

  VAO Verzekeringen taxichauffeurs (AO d.d.17/04)

 18. 18

  VAO Misstanden in Jeugdzorginstellingen (AO d.d. 17/04)

 19. 19

  VAO Politie (AO d.d. 17/04)

 20. 20

  VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 17/04)

 21. 21

  Inhandenstelling

  Loading data