Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming motie Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Stenogram
Download Stemming brief Groot project Ecologische Hoofdstructuur
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Mediawet 2008
Stenogram
Download Stemmingen overige moties OVV-rapport inzake de forensische zorg en de casus Michael P.
Stenogram
Download Stemming Geldelijke voorzieningen leden en gewezen leden Staten-Generaal in verband met de normalisering rechtspositie ambtenaren
Stenogram
Download Stemmingen moties Sociale veiligheid in het onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Registratie en certificering zeeschepen
Stenogram
Download Stemming motie Wijziging van de Mediawet 2008
Stenogram
Download Stemmingen moties Milieuraad 5 maart 2019
Stenogram
Download Stemming motie Informele Energieraad
Stenogram
Download Stemmingen moties Georganiseerde criminaliteit/ondermijning
Stenogram
Download Stemmingen moties Functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Overname van de chemietak van AkzoNobel
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 9 april 2019
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Stenogram
Download Stemmingen moties Mijnbouw/Groningen
Stenogram
Download Stemmingen moties Toename van de Nederlandse invoer van palmolie
Stenogram
Download Stemming motie Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2016
Stenogram
Download Stemmingen moties Toename Nederlandse invoer palmolie
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Te behandelen zaken

1
Brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het beëindigen van het groot project Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (30 825, nr. 219)

3
Moties ingediend bij het VAO Sociale veiligheid in het onderwijs

5
Moties ingediend bij het VAO Mijnbouw/Groningen

7
Overige moties ingediend bij het debat over het rapport van de OVV inzake de forensische zorg en de casus Michael P

10
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042)

12
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening (35093)

13
Moties ingediend bij Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

15
Moties ingediend bij het VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

17
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019