Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

9 april 2019
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het beëindigen van het groot project Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (30 825, nr. 219)

  Loading data
 2. 2

  Aanpassing van wetten betreffende geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden in verband met invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (35072)

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Sociale veiligheid in het onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Motie ingediend bij het VSO Informele Energieraad

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Mijnbouw/Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Overige moties ingediend bij het debat over het rapport van de OVV inzake de forensische zorg en de casus Michael P

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Aangehouden moties ingediend bij het VAO Milieuraad 5 maart 2019

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij Wijziging van de Mediawet 2008

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening (35093)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VSO Registratie en certificering zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019

  Loading data