Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

7
Opnieuw aan te houden moties

9
AFVOEREN: Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen
10
AFVOEREN: Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno
11
AFVOEREN: Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout
12
Het lid Sienot: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Justitie en Veiligheid en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Tweede ondernemer zwicht na dreigbrief van windmolenactivisten: 'U krijgt 48 uur'’ (Dvhn.nl, 4 april 2019)

16
Het lid Van Brenk: verzoek het VAO CBR (AO d.d. 12/03) spoedig in te plannen
19
Het lid Ouwehand: vooraankondiging VAO Landbouw- en Visserijraad 15 april 2019 (AO d.d. 10/04) inclusief stemmingen
20
Het lid Bergkamp: verzoek het debat over het rapport van de Nationale Ombudsman over de zaak-Van Laarhoven spoedig in te plannen
21
Het lid Sjoerdsma: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht ‘VS dreigt met heffingen op Goudse en Edammer kaas’ (Nos.nl, 9 april 2019)

22
VAO Spoor (AO d.d. 04/04)
23
VAO PGB (AO d.d. 04/04)
24
VAO Financiering politieke partijen (AO d.d. 04/04)
25
VAO Telecommunicatie (AO d.d. 04/04