Plenair debat : Debat over de Europese top van 10 april 2019

De vergadering is geweest

10 april 2019
12:00 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Geannoteerde agenda Europese Raad in Art. 50-samenstelling van 10 april 2019

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken inzake de Brexit en de Nederlandse voorbereidingen op het no deal Brexit scenario

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie op het verslag van de rapporteurs inzake de Brexit

  Loading data
 4. 4

  Reactie op een aantal vragen van de leden Omtzigt, Van Raan en Asscher, Van Rooijen en Verhoeven, zoals gesteld tijdens het Europese Raad Terugblikdebat van 28 maart 2019en aanvullende informatie over de voorbereidingen in EU-kader op de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data