Plenair debat

Debat over het tekort aan woningen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Tekort aan woningen
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat