Plenair debat : Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen

De vergadering is geannuleerd

Week 39
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld onder jongeren: reactie op rapporten van Rutgers en de Inspectie van het Onderwijs

    Loading data