Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

4 april 2019
12:40 - 12:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Initiatiefnota:

  Loading data
 6. 6

  Overig:

  Loading data
 7. 7

  VAO Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 10-11 april 2019 (AO d.d. 03/04)

 8. 8

  VAO Vliegveiligheid (AO d.d. 03/04)

 9. 9

  VAO Acute zorg/ambulance zorg (AO d.d. 03/04)

 10. 10

  Het lid Westerveld: verzoek het dertigledendebat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen om te zetten in een debat n.a.v. het bericht ‘Meer meldingen over seksueel misbruik en discriminatie op scholen’ (Nos.nl, 3 april 2019)

 11. 11

  Het lid Ouwehand: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het lot van jonge dieren in de zuivelketen, naar aanleiding van naar buiten gekomen undercoverbeelden en de recente cijfers over de hoge sterfte van kalfjes en bokjes (Animalrights.nl, 3 april 2019)

  Loading data
 12. 12

  Het lid De Graaf: brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Nederlandse diplomaten probeerden jihadisten 'gecontroleerd' terug uit Syrië te halen’ en te betrekken bij het debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s (Geenstijl.nl, 3 april 2019)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Ploumen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over het bericht dat in Frankrijk is besloten het gebruik van getextureerde borstimplanten stop te zetten (Lemonde.fr, 3 april 2019)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Kerstens: Brief van de minister en de staatssecretaris van Defensie over het artikel ‘Minister van Defensie Ank Bijleveld krijgt dikke onvoldoende van defensiepersoneel’ (Bnr.nl. 4 april 2019)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Agema: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Toekomstwijzer Kwetsbare groepen (Koplopersindezorg.nl, 4 april 2019)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Agema: brief van de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie: 28 regionale ziekenhuizen lanceren nieuwe strategische koers’ (Saz-ziekenhuizen.nl, 4 april 2019)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Klaver: dertigledendebat, voorafgaand door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister-president over een CO2-vrijstelling (Nrc.nl, 3 april 2019)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Nijboer: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over stijgende woonlasten voor huurders (Nos.nl, 4 april 2019)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Kwint: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (NOS, 4 april 2019)

  Loading data
 20. 20

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het fokken en verhandelen van doorgefokte katten

 21. 21

  Inhandenstelling

  Loading data
 22. 22

  Correctie bij stemming over de motie Sneller c.s. (Kamerstuk 35 058, nr. 27)