Plenair debat : VSO Zienswijze van de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) betreffende insecten

De vergadering is geweest

10 april 2019
19:00 - 19:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Zienswijze van de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) betreffende insecten: De ontpopping van de insectensector

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over de zienswijze van de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) betreffende insecten: De ontpopping van de insectensector

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data