Plenair debat : VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 21/03)

De vergadering is geweest

2 april 2019
18:45 - 19:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2019, over het rapport van de RUG inzake de tol die aardbevingen eisen van Groningse kinderen en over de weigering van het Centrum Veilig Wonen inzage te geven in de beoordeling van woningen

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data