Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

6
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

8
VAO Arbeidsongeschiktheid (AO d.d. 27/03)
9
VAO Sociale veiligheid in het onderwijs (AO d.d. 27/03)
10
VSO Informele Energieraad
11
VSO Zienswijze van de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) betreffende insecten
12
Het lid Kuiken: debat met de minister voor Rechtsbescherming over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het rapport naar de forensische zorg en de casus Michael P.
13
Het lid Omtzigt: interpellatie, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretarissen van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Dure zwarte rekendoos voor Teslasubsidie had het mis en de rekening loopt op’ (Ftm.nl, 28 maart 2019)

15
Het lid Van der Lee: verzoek een brief te ontvangen vóór het VAO Mijnbouw over het rapport van de RUG inzake de tol die aardbevingen eisen van Groningse kinderen (Trouw, 28 maart 2019) en over de weigering van het Centrum Veilig Wonen inzage te geven in de beoordeling van woningen (Dagblad van het Noorden, 28 maart 2019)

16
Het lid Van Gerven: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘UMC overtrad wet bij onderzoek galwegkanker’ (Parool.nl, 28 maart 2019)

17
Het lid Schonis: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het besluit dat is genomen door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het fietspad op de Afsluitdijk drie jaar af te sluiten (Frieschdagblad.nl, 16 maart 2019)

18
Het lid Geurts: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht’ (Algemene Rekenkamer, 28 maart 2019)

19
Het lid Van den Hul: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Kwart van de meisjes in voortgezet speciaal onderwijs werd gedwongen tot seksuele handelingen’ (Volkskrant.nl, 28 maart 2019)

20
Het lid Van Brenk: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Breed Moratorium schulden dode letter’ (Binnenlands Bestuur, 27 maart 2019)

22
Vervallen aangehouden moties