Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

28 maart 2019
13:30 - 14:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  VAO Arbeidsongeschiktheid (AO d.d. 27/03)

 9. 9

  VAO Sociale veiligheid in het onderwijs (AO d.d. 27/03)

 10. 10

  VSO Informele Energieraad

 11. 11

  VSO Zienswijze van de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) betreffende insecten

 12. 12

  Het lid Kuiken: debat met de minister voor Rechtsbescherming over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het rapport naar de forensische zorg en de casus Michael P.

 13. 13

  Het lid Omtzigt: interpellatie, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretarissen van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Dure zwarte rekendoos voor Teslasubsidie had het mis en de rekening loopt op’ (Ftm.nl, 28 maart 2019)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van der Lee: verzoek een brief te ontvangen vóór het VAO Mijnbouw over het rapport van de RUG inzake de tol die aardbevingen eisen van Groningse kinderen (Trouw, 28 maart 2019) en over de weigering van het Centrum Veilig Wonen inzage te geven in de beoordeling van woningen (Dagblad van het Noorden, 28 maart 2019)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van Gerven: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘UMC overtrad wet bij onderzoek galwegkanker’ (Parool.nl, 28 maart 2019)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Schonis: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het besluit dat is genomen door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het fietspad op de Afsluitdijk drie jaar af te sluiten (Frieschdagblad.nl, 16 maart 2019)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Geurts: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht’ (Algemene Rekenkamer, 28 maart 2019)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Van den Hul: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Kwart van de meisjes in voortgezet speciaal onderwijs werd gedwongen tot seksuele handelingen’ (Volkskrant.nl, 28 maart 2019)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Van Brenk: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Breed Moratorium schulden dode letter’ (Binnenlands Bestuur, 27 maart 2019)

  Loading data
 20. 20

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 21. 21

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data