Plenair debat : VAO Personeel Defensie (AO d.d. 12/03)

De vergadering is geweest

9 april 2019
16:15 - 16:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data