Plenair debat : VAO Landbouw- en Visserijraad 18 maart 2019 (AO d.d. 13/03)

De vergadering is geweest

28 maart 2019
19:00 - 19:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data