Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

14 maart 2019
13:40 - 14:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Het volgende initiatief:

  Loading data
 4. 4

  Initiatiefnota:

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data
 6. 6

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  VSO Uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse educatie (27020-90)

 8. 8

  VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 14/03)

 9. 9

  Het lid Klaver: verzoek het dertigledendebat over de doorrekening door het PBL en het CPB van het Klimaatakkoord om te zetten in een debat en nog vandaag te agenderen

 10. 10

  Het lid Beckerman: debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief ‘Voornemen tot Wet toeristische verhuur van woningen’ (27926-309)

 11. 11

  Het lid Beckerman: dertigledendebat met de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Shell-baas Van Beurden verdient 20,1 miljoen’ (Volkskrant.nl, 14 maart 2019)

 12. 12

  Het lid Ploumen: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ’Bulten en littekens: tientallen bedrijven zetten illegaal lipfiller’ (NOS, 14 maart 2019)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Verhoeven: vooraankondiging VAO Raad Algemene Zaken 19 maart, nog vandaag te houden inclusief stemmingen

 14. 14

  AFVOEREN: Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

 15. 15

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat de commandant der strijdkrachten pleit voor herinvoering van de dienstplicht

 16. 16

  AFVOEREN: Dertigledendebat over regels rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen bij Defensie

 17. 17

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 18. 18

  AFVOEREN: VSO Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met invoering E10-benzine (29383-315)

 19. 19

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Debat over de Europese Top van 21 en 22 maart 2019 omgezet in een Notaoverleg