Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

6
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

7
VSO Uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse educatie (27020-90)
8
VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 14/03)
9
Het lid Klaver: verzoek het dertigledendebat over de doorrekening door het PBL en het CPB van het Klimaatakkoord om te zetten in een debat en nog vandaag te agenderen
10
Het lid Beckerman: debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief ‘Voornemen tot Wet toeristische verhuur van woningen’ (27926-309)
11
Het lid Beckerman: dertigledendebat met de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Shell-baas Van Beurden verdient 20,1 miljoen’ (Volkskrant.nl, 14 maart 2019)
13
Het lid Verhoeven: vooraankondiging VAO Raad Algemene Zaken 19 maart, nog vandaag te houden inclusief stemmingen
14
AFVOEREN: Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen
15
AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat de commandant der strijdkrachten pleit voor herinvoering van de dienstplicht
16
AFVOEREN: Dertigledendebat over regels rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen bij Defensie
18
AFVOEREN: VSO Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met invoering E10-benzine (29383-315)
22
Debat over de Europese Top van 21 en 22 maart 2019 omgezet in een Notaoverleg