Plenair debat : VAO Staat van de Woningmarkt (AO d.d. 06/03)

De vergadering is geweest

13 maart 2019
19:25 - 19:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data