Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Bericht dat de Belastingdienst duizenden risicovolle aangiften niet controleert
Stenogram
Download Stemmingen moties Staat financiële sector na financiële crisis
Stenogram
Download Stemming motie Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017
Stenogram
Download Stemmingen moties Defensie Industrie Strategie
Stenogram
Download Stemming motie Buitenlandse financiering van moskeeën
Stenogram
Download Stemming motie Afhandeling schade en versterkingsoperatie Groningen vanwege gaswinning
Stenogram
Download Stemmingen moties Wapenexportbeleid
Stenogram
Download Stemmingen Inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 5 maart 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Internationaal spoor
Stenogram
Download Stemmingen moties Geneesmiddelenbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Oproep om Russisch gas te boycotten
Stenogram
Download Stemmingen moties Mijnbouw
Stenogram
Download Stemming motie Inburgering en integratie
Stenogram
Download Stemmingen moties Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming
Stenogram
Download Stemming motie Zwangerschap en geboorte
Stenogram
Download Stemming motie Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Mogelijk verbod op pulsvisserij
Stenogram
Download Stemmingen moties Inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Te behandelen zaken

1
Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet) (34986)

2
Moties ingediend bij de Invoeringswet Omgevingswet

6
Moties ingediend bij het debat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis

7
Moties ingediend bij het VAO Mijnbouw

8
Moties ingediend bij het VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming

9
Moties ingediend bij het VAO Geneesmiddelenbeleid

11
Overige moties ingediend bij het debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij