Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

5 maart 2019
15:00 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet) (34986)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij de Invoeringswet Omgevingswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de nota Defensie Industrie Strategie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Wapenexportbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Motie ingediend bij het VAO Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het debat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Mijnbouw

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Geneesmiddelenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het debat over de oproep van de Amerikaanse ambassadeur om Russisch gas te boycotten

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Overige moties ingediend bij het debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35010)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Internationaal spoor

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het debat over het bericht dat de Belastingdienst duizenden risicovolle aangiften niet controleert

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Inburgering en integratie

  Loading data
 17. 17

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over buitenlandse financiering van moskeeën

  Loading data
 18. 18

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Zwangerschap en geboorte

  Loading data
 19. 19

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

  Loading data
 20. 20

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning

  Loading data