Plenair debat

VAO Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs (AO d.d. 20/02)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat