Plenair debat : VSO Telecomraad 1 maart 2019 (21501-33-742)

De vergadering is geweest

20 februari 2019
16:10 - 16:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Telecomraad 1 maart 2019 (Kamerstuk 21501-33-742)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data