Plenair debat : VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 14/02)

De vergadering is geweest

20 februari 2019
19:15 - 19:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data