Plenair debat : Dertigledendebat over de regels rondom vervoer van gevaarlijke stoffen bij Defensie

De vergadering is geannuleerd

Week 11
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op verzoek van het lid Kerstens, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019, over het bericht ‘Defensie stuurt militairen onvoorbereid op pad met gevaarlijke stoffen’

    Loading data