Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Brieven regering:

6
VAO Natuur (AO d.d. 12/02)
7
VAO EU-informatievoorziening en transparantie (AO d.d. 13/02)
8
VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 13/02)
10
Het lid Alkaya: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex (Nos.nl, 13 februari 2019)

11
Het lid Agema: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de Kinderbescherming onvoldoende zicht heeft op de veiligheid van kinderen die op wachtlijsten staan (Telegraaf, 13 februari 2019)

12
AFVOEREN: Dertigledendebat over de besteding van het budget voor studenten met een beperking
13
AFVOEREN: VAO Marktwerking en mededinging (AO d.d. 06/02)
14
Correctie bij stemming over motie van het lid Leijten c.s. 28 676, nr. 311