Plenair debat : Dertigledendebat over het fokken en verhandelen van doorgefokte katten

De vergadering is geannuleerd

Week 14
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over het bericht dat katten die doorgefokt zijn op ziekmakende uiterlijke kenmerken ongehinderd gefokt en verhandeld worden in Nederland

    Loading data