Plenair debat : VAO Passend onderwijs (AO d.d. 31/01)

De vergadering is geweest

12 februari 2019
17:45 - 18:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data