Plenair debat : VAO Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017 (AO d.d. 30/01)

De vergadering is geweest

20 februari 2019
10:45 - 11:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Motie ingediend tijdens het debat

    Loading data