Plenair debat : Dertigledendebat over het bericht dat de commandant der strijdkrachten pleit voor herinvoering van de dienstplicht

De vergadering is geannuleerd

Week 11
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Kerstens, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 januari 2019, over het bericht ‘Commandant der strijdkrachten: nadenken over dienstplicht’

    Loading data