Plenair debat

Debat over de doorrekening door het PBL en het CPB van het Klimaatakkoord

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Doorrekening door het PBL en het CPB van het klimaatakkoord

Te behandelen zaken