Plenair debat : Debat over de doorrekening door het PBL en het CPB van het Klimaatakkoord

De vergadering is geweest

14 maart 2019
19:55 - 0:23 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Doorrekeningen ontwerp-Klimaatakkoord

  Loading data
 2. 2

  Eerste reactie kabinet op de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord

  Loading data
 3. 3

  Uitvoerbaarheid Klimaatakkoord en reactie op de motie van de leden Klaver en Dijkhoff over een onafhankelijke uitvoeringstoets op het bonus-malussysteem (Kamerstuk 32813-271)

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data