Plenair debat : Debat over zelfdoding in de jeugdzorg

De vergadering is geweest

13 februari 2019
10:35 - 14:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op de verzoeken van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 januari 2019, over zelfdoding in de jeugdzorg en tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 februari 2019, over het bericht ‘Geen kinderen meer in de isoleercel? Niet haalbaar, zeggen jeugdzorginstellingen’

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data