Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verdrag:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 7. 7

  VAO Leraren (AO d.d. 24/01)

 8. 8

  VAO Personen- en Familierecht (AO d.d. 24/01)

 9. 9

  AFVOEREN: VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

 10. 10

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië

 11. 11

  SAMENVOEGEN: debat over de oproep van de Amerikaanse ambassadeur om Russisch gas te boycotten en het debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens samen te voegen tot één debat.

 12. 12

  Inhandenstelling

  Loading data
 13. 13

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Het lid Klaver: dertigledendebat met de minister-president en de minister van Economische Zaken en Klimaat over de voortgangsrapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving inzake het behalen van het Urgendadoel

 15. 15

  Het lid Klaver: dertigledendebat met de minister-president en de minister van Economische Zaken en Klimaat over de doorrekening van het PBL en CPB van het klimaatakkoord

 16. 16

  Het lid Kwint: brief van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de acties van fotojournalisten (Trouw.nl, 24 januari 2019)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Kerstens: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Defensie over het bericht ‘Commandant der strijdkrachten: nadenken over dienstplicht’ (Telegraaf.nl, 23 januari 2019)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Ploumen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president over de uitspraken van de premier dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (FD, 24 januari 2019)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Karabulut: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Defensie over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan n.a.v. verbranding van afval (Dvhn.nl, 25 januari 2019)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Karabulut: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over het bericht dat de VS een concept deal hebben gesloten met de Taliban (Trouw.nl, 28 januari 2019)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Ouwehand: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat Europese boeren in opstand komen tegen de internationale vrijhandel (Nos.nl, 25 januari 2019)

  Loading data
 22. 22

  Het lid Van der Lee: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over de gesprekken die in de zomer zijn gevoerd tussen het ministerie en Engie inzake het vervroegd sluiten van de kolencentrale van Engie (Nrc.nl, 25 januari 2019), te ontvangen vóór het debat over het Klimaatakkoord

  Loading data
 23. 23

  Het lid Leijten: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat de belastingdienst duizenden risicovolle aangiften niet controleert (Trouw, 26 januari 2019), spoedig in te plannen

  Loading data
 24. 24

  Het lid Özütok: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Gemeenten weigeren dakloze mensen in te schrijven in de basisregistratie van personen’ (Demonitor.kro-ncrv.nl, 26 januari 2019)

  Loading data
 25. 25

  Het lid Westerveld: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over suïcides in de jeugdzorg (Nos.nl, 27 januari 2019)

  Loading data
 26. 26

  Het lid Ellemeet: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het personeelstekort onder verpleegkundigen en verzorgenden (NOS 20 uur journaal, 27 januari 2019)

  Loading data
 27. 27

  Het lid Futselaar: dertigledendebat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat een groot deel van de lenende studenten prestatiedruk en psychische klachten door het leenstelsel ervaart (Ad.nl, 28 januari 2019)

 28. 28

  Het lid Van den Hul: dertigledendebat met de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over seksuele intimidatie op de werkvloer (Nos.nl, 28 januari 2019)

 29. 29

  Het lid Kuiken: verzoek uitbreiding spreektijd met 1 minuut bij het debat over versoepeling van het Kinderpardon