Plenair debat : Wet arbeidsmarkt in balans (35074)

De vergadering is geweest

31 januari 2019
10:16 - 22:06 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Ingetrokken amendement

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wet arbeidsmarkt in balans (34074)

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data