Plenair debat : Debat over de problemen bij de IND

De vergadering is geannuleerd

Week 11
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Vertrouwelijke versies van onderzoeken uitgevoerd naar kwetsbaarheden in het beslisproces van de IND en de afhandeling van een klokkenluidersmelding binnen de IND

    Loading data
  2. 2

    Onderzoeken naar kwetsbaarheden in het beslisproces van de IND en de afhandeling van een klokkenluidersmelding binnen de IND

    Loading data